Dealer login

Home Producten Downloads Nieuws Bedrijfsprofiel Contact Route RMA Vacatures Klant worden Privacy
vorige volgende

2012-07-01 Videobeelden mogen langer bewaard worden

U mag vanaf 1 juli 2012 camerabeelden langer bewaren zonder voorafgaande melding aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De bewaartermijn is per 1 juli 2012 van 24 uur naar vier weken verlengd. U heeft dus nu meer tijd aangifte te doen, als er op de werkplek strafbare feiten zijn vastgelegd.

Voortaan is ook private cameratoezicht op een gedeelte van de openbare weg geoorloofd.

 

Voorwaarden cameratoezicht

  • Als ondernemer mag u onder bepaalde voorwaarden cameratoezicht houden op de werkplek, om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen.
  • Als u camera's plaatst voor beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken of productieprocessen, bent u in principe vrijgesteld van melding bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).
  • U moet de camera’s duidelijk zichtbaar plaatsen.
  • Onder strenge voorwaarden mag u een verborgen camera plaatsen. U moet het cameratoezicht dan wel melden bij het CPB.
  • Houd van tevoren een privacytoets. U moet namelijk uw belang en dat van uw werknemers afwegen.
  • Geef duidelijk aan uw werknemers en klanten aan dat er cameratoezicht is.
  • Is er binnen uw onderneming een ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging (OR/PVT) actief, dan heeft u van uw OR/PVT instemming voor het cameratoezicht nodig.

 

Let op

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft een werknemer recht op informatie over, inzage in, aanvulling, verbetering, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens. Ook kan een werknemer verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens door u.

Bron: Facility Management Magazine